Pages Navigation Menu

Lời nguyện cầu đêm giao thừa

Chúng con kính lạy Cha lành
Cho con được thấy màu xanh hòa bình.
Thế gian khỏi cảnh đao binh
Hận thù xóa sạch đón bình minh sang.
Chúng con lạy ánh từ quang
Chiếu soi đất nước ngày càng thăng hoa.
Ai ai cũng sống hiền hòa
Hiểu sâu nhân quả như là thánh nhân.
Cho con lạy cả nghìn lần
Cầu cho Phật pháp muôn phần hưng long.
Tu hành giải thoát hằng mong
Chứng thành Phật quả trọn lòng độ sinh.
Chúng con lạy ánh bình minh
Cho con được thấy bóng hình tổ tiên.
Ông bà nơi cõi linh thiêng
Nay nương Phật lực về miền an vui.
Chúng con kính lạy đạo mầu
Cầu cho bè bạn tin sâu đạo huyền.
Cuộc đời vốn tựa con thuyền
Lênh đênh sóng nước đẩy thuyền trôi xa.
Tội gây nhân quả chẳng tha
Biết tin luật ấy thật là phúc thay.
Đầu xuân đoàn tụ sum vầy
Cầu cho tất cả đoạn lần ngã kia
Cái tôi quyết chí xa lìa
Chuyên tâm phụng sự sẻ chia mọi điều.