Pages Navigation Menu

Tình quê

Posted by on Mar 14, 2018 in Tâm sự | 0 comments

Đêm thanh tát nước ruộng gầu sòng Gió mát xoay vần đôi phụng long Ả ngả … lời yêu … nhiều nốt nhạc Anh nghiêng giọng hát muôn...

Read More